Samenwerking met slagwerkers St. Caecilia Guttecoven

Geplaatst door Margriet Kentgens In Drumband

Sinds maart 2018 repeteren de slagwerkers van St. Caecilia Guttecoven en Concordia Einighausen samen. Ze zullen gezamenlijk op 1 juli in Guttecoven en 6 juli in Einighausen de eerste periode van 2018 afsluiten met een concert in beide dorpen.

De samenwerking is ontstaan nadat er een intensieve samenwerking is geweest tussen de beide drumbands ter voorbereiding op het concert in de schouwburg op 3 maart j.l. van het project Veer maake es 1 meziek. Men heeft toen mogen ervaren dat het muziek maken met 20 slagwerkers wel heel mooi kan zijn en dat dit ook mogelijk maakt om samen mooie samen te maken.

Na goed overleg binnen beide besturen, de leden en instructeurs is besloten om samen verder te gaan met als doel in juli twee mooie concerten te geven. Vervolgens zal er een evaluatie plaatsvinden met alle betrokkenen en wordt er gekeken of de samenwerking een vervolg zal krijgen en zo ja, hoe dit dan verder vorm zal krijgen.