Damescomité

Zo rond het 105-jarig bestaan van onze fanfare (in 1977) is het damescommitée van onze fanfare opgericht. De aanleiding was het feit dat Sjeng Dreissen, die jarenlang de verjaardagsactie had georganiseerd had, aangaf dat hij hiermee wilde gaan stoppen. Deze werd overgenomen door de echtgenotes van de toenmalige bestuursleden en de oprichting van het damescommitée was een feit.
Enkele van deze dames waren: Mia Heylighen, Nieke Storms-Penners, Bertha Hermans, Elly Venbruex, Martha Notermans (en vermoedelijk nog enkele)
Al heel gauw werden naast de verjaardagactie ook andere acties opgezet om geld te verdienen voor de fanfare. Zo waren er bloemenactie, eetstands bij allerlei fanfarefeesten en verkocht men jarenlang de zonnebloemloten. Er vloeide heel wat geld in de kas van het damescommitée en bij recepties en jubilea ontving de fanfare regelmatig mooie bijdrages van deze dames. Zo werd bij het 125-jarig bestaan een cheque van maar liefst 10.000 gulden overhandigd.
Ook kreeg de fanfare soms een cadeautje in natura: zo werd de eerste xylofoon geschonken en tegelijkertijd ook een grote gong (die tot op de dag van vandaag nog gebruikt wordt). Bovenstaande dames hebben jarenlang op deze manier onze fanfare geweldig ondersteund maar in de loop der jaren zijn ook binnen het damescommitée nieuwe gezichten verschenen.
Op dit moment hebben we een heel actief damescommitée, die niet alleen acties om geld bij elkaar te krijgen organiseren maar die ook actief bij allerlei activiteiten van de fanfare meehelpen. Zo verzorgen zij al vele jaren lekkere hapjes tijdens ons jaarlijkse vriendenconcert en helpen ook mee bij vele andere fanfareactiviteiten. Zo konden we al genieten van een heerlijke barbecue en verrasten ze ons dit jaar na afloop van onze concoursdeelname met een heerlijk buffet.

Ons damescommitée bestaat op dit moment uit de volgende 9 dames: Angeline Joosten, Joke Meijer, Toos Heyligen, Marie-Anne Jansen, Mariette Tummers, Miriam Rovers, Marlo Dreessen, Nellie Tenhaaft en zelfs nog een lid van het eerste uur: Martha Notermans.