Vrienden van Concordia

Muziek...daar hebben we vrienden voor

Voor degene die de Vrienden Van Concordia nog niet kent, willen we dit in het kort even uiteenzetten. Het is een club van sympathisanten van Fanfare Concordia, die hun interesse wensen te onderstrepen door extra belangstelling en geldelijke ondersteuning. De fanfare verdient dit vanwege de manier waarop ze muzikale invulling geeft aan haar functie in de Einekoezer gemeenschap. Zo ontbreekt ze nooit op momenten en festiviteiten dat muzikale begeleiding gewenst is.

De gelden die door de vrienden bijeen worden gebracht zijn uitsluitend bestemd voor de aanschaf en het onderhoud van instrumenten en uniformen. Daar is jaarlijks veel geld mee gemoeid. Momenteel bestaan de Vrienden Van Concordia uit plm. 50 sympathisanten. Wij willen deze groep uiteraard graag laten doorgroeien naar bijv. 100 mensen. 

Als vriend van de fanfare wordt u een aantal keren per jaar op de hoogte gehouden van het wel en wee van de fanfarefamilie door middel van het “vvc buletin”, waarin verslag wordt gedaan van de belangrijkste gebeurtenissen en waarin de komende activiteiten worden aangekondigd. Verder ontvangt u als vriend een uitnodiging voor het jaarlijkse Vriendenconcert in het voorjaar, de Music Night in het najaar en als jaarlijkse afsluiting het kerstconcert.

Als u uw waardering voor de rol van de fanfare binnen onze dorpsgemeenschap een warm hart wilt toedragen, kunt u dat doen door u aan te melden als Vriend(in) Van Concordia. U kunt dit doen door te bellen of mailen naar Jos Schlössels, telefoon 06–22390095, e-mail jos.schlossels@home.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. De jaarlijkse donatie van € 50,00 kunt u overmaken op banknummer NL37 RABO0 11 38 00 274 ten name van Fanfare Concordia, onder vermelding van vrienden van concordia. Wij heten u dan ook al bij voorbaat van harte welkom als nieuwe Vriend(in) Van Concordia. Namens het Actiecomité Vrienden Van Concordia onze hartelijke dank.