Neuge Pils en Eine Sjoes

Kapel Neuge Pils en Eine Sjoes uit Einighausen is in 2010 opgericht door een 10-tal leden van Fan­fare Con­cor­dia Einighausen. De naam werd afgeleid van de favori­ete bestelling van deze 10 leden. De 10 muzikan­ten richt­ten de kapel op om muziek te com­bineren met plezier. Uit­er­aard had­den ze dit ook al bin­nen de fan­fare, maar ze wilden dit tot een ander niveau tillen, met gezel­ligheid voorop. Vanaf de eerste repeti­tie zat de gezel­ligheid er al gelijk in, het­geen er toe resul­teerde dat op ons eerste optre­den er 4 man meer op de bühne ston­den.

In 2012 hebben we voor de eerste keer deelgenomen aan het “Limburgs Kampioenschap Zaate Hermeniekes”, oftewel LZKH, toen geor­gan­iseerd in Nieuw­stadt. Om voor zulk groot en enthousiast pub­liek op te tre­den was voor ons een geweldige ervar­ing. Reden ook om in 2013 wederom deel te nemen aan het LKZH, nu georganiseerd door de Sjpeknekke uit Boukoul. Hier is Neuge Pils en Eine Sjoes als winnaar uitgeroepen, wat er voor zorgt dat wij zowel Einighausen als ook de kapel op de kaart hebben gezet in Limburg.

 

Voor meer informatie over Neuge Pils en Eine Sjoes ga naar: www.neugepilseinesjoes.nl/