Relaties

Muziekschool Artamuse

Sinds 1991 wordt onze opleiding verzorgd door docenten van Muziekschool Artamuse. In dit samenwerkingsverband is afgesproken dat kinderen die bij ons een muziekopleiding willen volgen als leerling bij de muziekschool aangemeld worden. Zij hebben precies dezelfde rechten en plichten als alle andere leerlingen van de muziekschool. Het enige verschil is dat die leerlingen naar de muziekschool toe gaan om les te volgen en dat voor onze leerlingen de docenten van de muziekschool naar Einighausen komen. Dit noemt men “Lesgeven op locatie”. Voorwaarde is wel dat er voldoende leerlingen zijn die op locatie les kunnen krijgen (minstens 6 leerlingen). Zijn er voor een bepaalde instrumentgroep te weinig leerlingen of zijn ze te zeer verdeeld over diverse leraren, dan moeten deze leerlingen naar de muziekschool gaan om les te volgen. Bovenstaande houdt in dat we ons moeten houden aan de regels die binnen de opleiding van de muziekschool gelden. Aan de andere kant kunnen we ook profiteren van de vele voordelen die een muziekschool te bieden heeft.

Zo worden de leerlingen, nadat ze de vooropleiding doorlopen hebben, opgeleid volgens een speciaal Hafaleerplan. Hierin ontvangen ze naast instrumentale les ook theorieles;

Hebben leerlingen een bepaald onderdeel van de leerstof gehad dan kunnen ze opgaan voor landelijk erkende muziekdiploma’s behalen;

Binnen de opleiding zijn regelmatig toetsingsmomenten. Hiervan volgt dan ook rapportage naar de ouders toe via rapporten.

De leerlingen krijgen een 38-tal lessen per jaar.

De tarieven voor onze opleiding worden voor een groot deel bepaald door de tarieven die de muziekschool hanteert. De inschrijving geldt voor het hele schooljaar en dient na ontvangst van de factuur betaald te worden. Aan het eind van ieder schooljaar krijgt u van ons een bericht over herinschrijving van uw kind in het komende schooljaar. Wil uw kind stoppen met de opleiding dan is dit het beste moment: stopt uw kind n.l. tijdens het schooljaar dan zijn wij (en dus ook u) het lesgeld voor het hele schooljaar verschuldigd. Afmelden zonder kosten is alleen mogelijk binnen 2 weken na aanvang van het cursusjaar.
 

Herenhof 8
6160 AL Geleen
T: 0464230100

 
Broeksittarderweg 1
6137 BH Sittard
T: 046-4518951
Instrument groep Docent TelefoonNr.
Klein koper Henk Haan 045-5461723
Groot koper Axel Urlings 043-3644720
Saxofoon Suzanne Welters 046-4856236
Slagwerk Jo Meijs 06-11787756
Hoorn Jan Kitzen 046-4511818