Opleiding

Doel van onze opleiding

Het doel van onze muziekopleiding is tweeledig. Aan de ene kant willen we iedereen in Einighausen (en met name de jeugd) in de gelegenheid stellen om muziek als hobby te kunnen uitoefenen en zich door het volgen van deze opleiding hierin te bekwamen. Aan de andere kant willen we ook nieuwe muzikanten opleiden die later de gelederen van onze fanfare en drumband kunnen versterken. Bovenstaande impliceert dus ook dat u bij onze fanfare alleen een opleiding kunt volgen voor die instrumenten die binnen een fanfare en drumband bespeeld worden. Leerlingen kunnen derhalve een opleiding volgen voor de volgende instrumenten: Bugel, Trompet, Hoorn. Trombone, Saxofoon, Tuba/Bariton of Bas. En div. soorten slagwerk: Kleine trom, Drums, Pauken, Percussion, Bongo’s of Melodie-instrumenten.

De lessen op bovenstaande instrumenten worden verzorgd door vakdocenten .
De lessen worden in Einighausen gegeven, meestal in het verenigingslokaal. Wordt onze opleiding erg groot dan bestaat de kans dat ook op andere locaties in Einighausen les gegeven zal worden. Vakanties en vrije dagen vallen in het algemeen samen met de schoolvakanties in de regio.

 

Opzet van de opleiding

Inschrijven
Je kunt je opgeven voor lessen/cursussen via het inschrijfformulier, van Myouthic.
Na opgave neemt de docent contact met je op om het lesmoment af te stemmen.
Daarna is je inschrijving definitief.

De muziek-cursussen worden gegeven door gediplomeerde muziekleraren.

Inschrijven via Fanfare Concordia Einighausen, via Myouthic heeft voor u de volgende voordelen:

 • Cursus op locatie : Gemeenschapshuis “Het Klaverblad”, Boschweg 70 Einighausen, bij voldoende deelname. Anders in overleg op een andere locatie.
 •  “Klein koper” op maandag en “slagwerk” op dinsdag in “Het Klaverblad”. Tijdstip in overleg.
  Alle andere instrumenten : tijdstip en locatie in overleg.
 • Gratis bruikleen van de muziekinstrumenten via de vereniging.
 • Voordelig cursus-tarief.

 

MUZIEKOPLEIDING:

Onze relatie met de stichting “Myouthic”:

Les van gediplomeerde muziek-docenten.

Les rechtstreeks via Stichting Myouthic.

Les op locatie. Meestal locatie gemeenschapshuis “Het Klaverblad”.

Zijn er voor een bepaalde instrumentgroep te weinig leerlingen of zijn ze te zeer verdeeld over diverse leraren, dan moeten deze leerlingen naar een andere locatie gaan om les te volgen.

 1. Zo worden de leerlingen, opgeleid volgens een speciaal leerplan. Hierin  ontvangen ze naast  instrumentale les ook theorieles.
 2. Hebben leerlingen een bepaald onderdeel van de leerstof gehad dan kunnen ze landelijk erkende muziekdiploma’s behalen
 3. Binnen de opleiding zijn regelmatig toetsingsmomenten. Hiervan volgt dan ook rapportage naar de ouders toe via een rapport.
 4. Het cursusjaar loopt van1 januari tot en met 31 december 2022.
 5. Het cursusjaar bestaat uit 36 lessen.
 6. De inschrijving geldt voor het hele cursusjaar en dient na ontvangst van de factuur betaald te worden.
   

Aan het eind van ieder cursusjaar krijgt u van ons of van myouthic een bericht over herinschrijving van uw kind in het komend cursusjaar.

Wil uw kind stoppen met de opleiding dan is dit het beste moment.

PROBEER PERIODE en TUSSENTIJDS IN/UITSCHRIJVEN

Aan de start van een volledige instrumentale/zang cursus hanteert Myouthic een probeerperiode van 6 weken, tot de peildatum. Wil je vóór de peildatum van het lopende cursusjaar stoppen, dan brengt Myouthic alle lessen in rekening tot aan de peildatum. Stop je ná de peildatum, dan is betaling van het volledige cursusseizoen verplicht. Een opzegging moet altijd schriftelijk aan de docent en de administratie van Myouthic worden doorgegeven (mag per e-mail).

 

Individuele instrumentale opleiding

Deze cursus wordt gegeven door gediplomeerde muziekleraren.

Deze opleiding is individueel gericht: voor iedere leerling zijn er per week 20 minuten beschikbaar. In de praktijk wordt er vaak les gegeven aan twee (40 min.) of drie (60 min.) leerlingen tegelijk. Een verplicht onderdeel van deze instrumentale opleiding is de theoretische vorming die in aparte theorielessen gevolgd moeten worden.

Muziek-diploma's

Ieder diploma bestaat uit een praktijk en theoriegedeelte. 
Theorielessen worden alleen gevolgd wanneer uw kind opgaat voor een van de examens. 

Het A-diploma

Wanneer de leerlingen het A-diploma behaald hebben (dit is na ± 2 à 3 jaar les) komen ze bij de fanfare c.q. drumband en volgen de repetities en activiteiten van de drumband of de fanfare. Tijdens hun wekelijkse lessen studeren ze dan verder voor hun B-diploma.

Het C-D-diploma

Hebben zij het B-diploma behaald, dan juichen wij het ten zeerste toe wanneer ze ook nog verder willen studeren voor de volgende diploma’s (C en D). 

 

We streven ernaar om de leerlingen ook tijdens hun opleiding al in groepsverband te laten musiceren. Dit gebeurt tijdens de les in kleinere samenspel-formaties zoals duo’s, trio’s en dergelijke. Daarnaast wordt er ook gemusiceerd in groter groepsverband zoals b.v. de Jeugdfanfare/  jeugd slagwerk ensemble en optredens bij activiteiten van de fanfare bijv. het kerstconcert en de voorspeelavond. Hiervoor moeten de leerlingen dan wel eens wat extra repetities volgen.

U ziet dat we in onze opleiding heel wat te bieden hebben, maar we verlangen ook iets van de leerlingen

 • Een goede inzet en dagelijkse studie
 • Een geregeld en stipt lesbezoek
 • Tijdige afmelding in geval van ziekte.

 

Kosten

Voor de leden van de muziekkorpsen die een muziek-opleiding volgen geldt een voordeliger tarief.

Dit komt door de subsidie die de gemeente bijdraagt.

Tarieven cursusjaar 2022 exclusief lesmateriaal

 • Leerlingen onder 18 jaar:   jaarlijkse cursus            € 270,=
 • Leerlingen onder 18 jaar:   ½ jaarlijkse cursus        € op aanvraag
 • Leerlingen vanaf 18 jaar: jaarlijkse cursus               € 540,=
 • Leerlingen vanaf 18 jaar: ½ jaarlijkse cursus           € op aanvraag
   
 • Theorielessen diploma A en B  incl. lesmateriaal:    € 40,=
 • Theorielessen diploma C en D  incl. lesmateriaal:   € 55,=
 • Examenkosten A en B :                                            € 35,=
 • Examenkosten C en D :                                           € 45,=

Muziekonderwijs wordt per leerling door de Gemeente Sittard-Geleen 5 jaar gesubsidieerd.
Na deze 5 jaar geldt een ander tarief.

 

Instrumenten

De instrumenten worden door de fanfare gratis aan de leerlingen ter beschikking gesteld. Het zijn meestal studie-instrumenten die door vroegere leerlingen al gebruikt zijn en waarvan we hopen dat we ze ook na deze opleiding voor nieuwe leerlingen kunnen gebruiken. We verwachten daarom van de leerlingen dat hiermee met de nodige zorg wordt omgegaan. Guy Spaetjens ( T 046-4510786 / 0630683173) is verantwoordelijk voor het onderhoud van het instrumentarium, dus mocht er onverhoopt toch schade ontstaan of iets aan de ventielen of het mondstuk komen dan dient u dit aan hem door te geven. Hij zal dan zorg dragen voor reparatie. Indien er door nalatigheid van de leerling schade ontstaat dan moet de leerling de kosten van de reparatie zelf betalen.

 

Voorspelen

Jaarlijks houden we een voorspeelmiddag waar alle leerlingen die binnen onze fanfare in opleiding zijn hun muzikale vorderingen laten horen.    Het is voor de leerlingen erg motiverend wanneer u hiervoor belangstelling toont door te komen luisteren. 

 

Solistenconcours

We streven er naar om de wat meer gevorderde muzikanten enige keren per jaar mee te laten doen aan een solistenconcours. Hiervoor studeren ze met hun leraar een solo in die dan met pianobegeleiding op een dergelijk concours uitgevoerd wordt. Een deskundige jury beoordeelt de uitvoering en kent een bepaald aantal punten c.q. prijs toe. Onze ervaring is dat leerlingen door deelname aan zulke concoursen ervaring opdoen en door de resultaten vaak gemotiveerd worden om nog beter te studeren. De deelname aan het eerste concours in een jaar wordt door de fanfare betaald. Verdere concoursen worden door de leerling zelf betaald.
(bekijk onder het kopje ‘nieuws’ de actuele uitslagen van de solistenconcoursen)